Privacyverklaring van https://www.assbijvrouwen.nl
geldig vanaf 01-07-2020

Henny Struik & Gianna Meinen
woonachtig Weerdingerkanaal N.Z. 151
7831HL, Nieuw-Weerdinge

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens nadat je gebruik hebt gemaakt van bepaalde onderdelen van onze website (vragenlijst, contactformulier, inschrijven voor geautomatiseerde e-mailberichten). In alle gevallen verstrek je deze gegevens zelf aan ons en geef je ook expliciet toestemming voor het verwerken van deze gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en/ of achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Of er al dan niet sprake is van een diagnose of vermoeden van een autismespectrumstoornis

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@assbijvrouwen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verzamelen en/ of verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen en/ of verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen analyseren van het antwoordgedrag van verschillende groepen (ingedeeld op basis van geslacht en wel/ geen diagnose/ vermoeden)
 • Het mogen verzenden van automatische e-mailberichten
 • In staat zijn te kunnen reageren op een contactaanvraag

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een beheerder van deze website) tussen zit.

Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress als programma om deze website te bouwen.
 • Plug-ins voor het invullen van Vragenlijsten, het contactformulier, en het verzenden van automatische e-mails.
 • Microsoft Excel voor Analyse van de Vragenlijst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij maken hierin onderscheid tussen het bewaren van gegevens in de database van deze website en daarbuiten.

 • Antwoorden op de Vragenlijst worden maximaal tien werkdagen in de database van deze website bewaard. Zijn de gegevens eenmaal overgebracht naar Excel voor Analyse dan worden deze verwijderd uit de database van deze website. In Excel worden de gegevens geanonimiseerd opgeslagen, op basis van de groep waartoe respondent heeft aangegeven te behoren.
 • Gegevens die zijn opgeslagen naar aanleiding van het invullen van het contactformulier worden verwijderd binnen een termijn van maximaal tien werkdagen nadat er van onze kant is gereageerd op de contactaanvraag.
 • Gegevens die zijn opgeslagen naar aanleiding van het inschrijven voor automatisch te ontvangen e-mails worden bewaard zo lang je bent ingeschreven op een lijst ten behoeve van deze automatische verzending.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden in geen geval persoonsgegevens gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Let op: Betreft het inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens die te maken hebben met het invullen van de vragenlijst, dan is het alleen mogelijk deze in te zien, aan te passen of te laten verwijderen als deze zich nog in de database van de website bevinden. Zodra de gegevens zijn overgebracht naar Excel kan niet meer aan eventuele verzoeken tot inzage of aanpassing worden voldaan, omdat ze geanonimiseerd zijn ondergebracht in Excel en al verwijderd zijn uit de database van de website.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aangeven door het Contactformulier in te vullen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vul dan alsjeblieft het Contactformulier in.