1. Voornaam:

Vraag 1 van 13

2. Achternaam (niet verplicht):

Vraag 2 van 13

3. E-mailadres:

Vraag 3 van 13

4.

Geboortedatum (graag in het format: dd-mm-jjjj invullen):

*Je geboortedatum zal niet gebruikt worden in een boek. Het is bedoeld om je leeftijd op de verschijningsdatum te kunnen berekenen.

Vraag 4 van 13

5.

Datum waarop de autismediagnose is gesteld (graag in het format: dd-mm-jjjj invullen):

*Weet je de exacte datum niet meer, vul dan 01-01-jjjj in als je gediagnosticeerd bent voor je verjaardag, of 31-12-jjjj als je gediagnosticeerd bent na je verjaardag.

Ook de datum waarop de autismediagnose is gesteld zal niet in het boek worden opgenomen, maar worden gebruikt om de leeftijd waarop je gediagnosticeerd bent te berekenen.

Vraag 5 van 13

6. Welke diagnose in het autismespectrum is er gesteld?

Vraag 6 van 13

7.

Hoe is je woon/leefsituatie?

Graag ook vermelden of je kinderen hebt, ook als die niet (meer) thuiswonen.

Vraag 7 van 13

8. Heb je er bezwaar tegen om een bijdrage aan de boeken te leveren met een pseudoniem, dus dat je eigen voornaam niet gebruikt wordt?

Vraag 8 van 13

9.

Aan welk(e) boek(en) zou jij een bijdragen willen leveren? Je mag zoveel onderwerpen aanklikken als je wilt.

Bij de volgende vraag kun je eventueel zelf ook nog onderwerpen aandragen.

Vraag 9 van 13

10. Heb jij nog onderwerpen aan te dragen die een relatie met autisme bij vrouwen hebben, die niet genoemd zijn bij de vorige vraag? (niet verplicht)

Vraag 10 van 13

11. Wat is je motivatie om bij te dragen aan een boek/boeken over autisme bij vrouwen?

Vraag 11 van 13

12. Hoe is bij jou de weg naar de diagnose verlopen?

*Bij deze vraag wil ik graag een uitgebreid antwoord, eventueel met eerder gestelde diagnose(s) als daar sprake van is.

Vraag 12 van 13

13.

Ga je ermee akkoord dat je e-mailadres op een lijst wordt geplaatst zodat ik een e-mail kan sturen naar een hele groep mensen in een keer?

Als jouw e-mailadres op een lijst is geplaatst zal deze niet zichtbaar zijn voor andere ontvangers van de e-mail.

Vraag 13 van 13