Update 28-08-2020:

Door het overweldigende aantal aanmeldingen is het vanaf heden niet meer mogelijk in te schrijven voor deelname aan het eerste boek dat op de planning staat (een vervanging voor Niet Ongevoelig). Wel is het nog mogelijk in te schrijven voor boeken over andere onderwerpen die een relatie hebben met autisme bij vrouwen.

Ervaringsdeskundigen gezocht om mee te werken aan boek(en)!

Aangezien het in 2021 tien jaar geleden is dat mijn boek Niet Ongevoelig verscheen, en er in de tussentijd veel veranderd is op het gebied van autisme bij vrouwen, lijkt het mij een goed moment om een totaal vernieuwde versie te gaan schrijven en publiceren. Bij deze totaal vernieuwde versie wil ik het concept ongewijzigd laten (dus tekst afgewisseld met ervaringsverhalen), maar met nieuwe ervaringsverhalen en deelnemers. Dit zal dus verdergaan dan alleen een update in verband met de veranderingen op het gebied van autisme.

Heb jij aan de oorspronkelijke versie van Niet Ongevoelig meegewerkt dan mag je ook nu weer meewerken. Ik ga echter geen voorrang geven en zal je aanmelding op soortgelijke wijze beoordelen als die van vrouwen die nog niet eerder hebben meegewerkt. 

Meerdere boeken

Omdat een boek met de karakteristieken van Niet Ongevoelig zich er niet voor leent om echt de diepte in te gaan, heb ik mij voorgenomen meerdere boeken te gaan schrijven. Een andere reden daarvoor is dat ik van mening ben dat er een flink aantal aan autisme bij vrouwen gerelateerde onderwerpen zijn die wel verdieping behoeven/ verdienen. 

In de vragenlijst geef ik een aantal onderwerpen aan voor toekomstige boeken en ook is het mogelijk zelf nog onderwerpen aan te dragen.

Vragenlijst

Zodra je hieronder op de button met ‘Ja, ik wil graag meewerken!’ klikt, volgt er een vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld als aanmeldformulier.

In de vragenlijst staan meerkeuzevragen en eenvoudig te beantwoorden vragen zoals je naam en e-mailadres. Aan de vragenlijst heb ik echter ook twee vragen toegevoegd waarvoor een uitgebreider antwoord zeer gewenst is. De ene vraag betreft je motivatie om mee te willen werken aan één of meerdere boeken over autisme bij vrouwen en in de andere vraag wordt jou gevraagd te beschrijven hoe de weg naar de diagnose voor jou verlopen is. Beantwoord die vragen gerust met een flinke lap tekst. Ik heb liever dat je flink uitweidt dan dat je beknopt probeert te antwoorden! 

Dat die vragen onderdeel uitmaken van de vragenlijst benoem ik met opzet hier alvast, zodat je er niet door wordt verrast en je er eventueel op kunt voorbereiden.

Voorwaarden

 • Alleen vrouwen met een huidige leeftijd van 18 jaar of ouder kunnen meewerken.
 • Iedereen die meewerkt dient te beschikken over een diagnose in het autismespectrum (DSM-IV of 5)
  Bij voorkeur is deze gesteld op een leeftijd van 16 jaar of ouder.
 • Interesse om mee te werken kan alleen kenbaar worden gemaakt door de bijbehorende vragenlijst in te vullen.
  Indien op een andere wijze wordt aangegeven interesse te hebben om mee te werken, zal daar niet op in worden gegaan.
 • Aan de hand van de antwoorden op de vragen selecteer ik de beoogde medewerkers.
  Het invullen van de vragenlijst is dus geen garantie dat je ook daadwerkelijk mee kunt werken aan één of meerdere boeken.
 • Wie meewerkt aan een boek dient te beschikken over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
  Er worden géén mondelinge interviews afgenomen dus een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is absoluut een must.

Voldoe jij aan bovenstaande voorwaarden en lijkt het jou leuk om mee te werken aan een boek over autisme bij vrouwen? Dan nodig ik je uit om op onderstaande button te klikken en de vragenlijst in te vullen!